Bucurie!

"Da-mi Doamne, Puterea de a accepta ceea ce nu pot schimba,Curajul de a schimba ceea ce imi sta in putinta si Intelepciunea de a face diferenta intre ele!"
Sfanta Mucenita Ecaterina,Roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfanta Mucenita Ecaterina,Roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

miercuri, 31 martie 2010

În Sfânta şi Marea Joi prăznuim patru lucruri şi anume: sfânta spălare, Cina cea de Taină, Rugăciunea din Ghetsimani şi prinderea Domnului


Sfânta spălare ne arată taina cea necuprinsă de minte a smereniei Domnului, care, din nemăsurata Sa bunatate, ne-a arătat calea cea mai bună de urmat -smerenia- când a spălat picioarele ucenicilor Săi. Aici se află o taină ascunsă deoarece se descoperă că Domnul venise pentru a spăla pe toţi oamenii de întinăciunea păcatului, iar El Curăţia desăvârşită nu avea nevoie de spălare. Omenirea fără de spălarea Lui nu putea avea parte de Dânsul. La sfârşitul Sfintei Liturghii se face rânduiala spălării picioarelor, care se practică mai ales în mănăstiri şi catedrale. Lecţia cea mare de smerenie pe care ne-a dat-o Domnul spălând picioarele ucenicilor acum începe omenirea să o înveţe. Înainte de a începe Cina, Hristos S-a sculat, Şi-a dezbrăcat hainele şi El singur a spălat picioarele tuturor. Prin aceasta a vrut să îl facă pe Iuda să se ruşineze, iar celorlalţi să le aducă aminte să nu umble după întâietăţi: \"Cel care vrea să fie întâiul să fie slujitorul tuturor\" (Marcu 9, 35), dându-Se El însuşi pildă. La Cina cea de Taină încep deja Sfintele Patimi: „ Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi la fel si paharul, zicând: \"Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei Noi. Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea\" (Matei 26, 26-28).Acum începe trupul să se frângă şi sângele să se verse şi nu va conteni până la sfârşitul veacurilor căci Domnul a zis: „Aceasta să o faceţi întru pomenirea Mea”. La sfârşitul mesei aduce vorba şi despre vânzarea Lui. După aceea, arătându-Se om, spune ucenicilor: \"Întristat este sufletul meu până la moarte\" (Matei 26, 38) şi S-a rugat în Grădina Ghetsimani cu sudoare de sânge (Luca 22, 44). Iuda cunoştea locul şi, luând câţiva soldaţi, a venit să-L prindă. A fost prins şi dus la Ana, la Caiafa, şi în cele din urmă la Pilat. Acum Petru se va lepăda de trei ori de Hristos, tăgăduind că-L cunoaşte. Pentru a ne reaminti de toate acestea, seara se scoate în mijlocul bisericii Sfânta Cruce.