Bucurie!

"Da-mi Doamne, Puterea de a accepta ceea ce nu pot schimba,Curajul de a schimba ceea ce imi sta in putinta si Intelepciunea de a face diferenta intre ele!"
Sfanta Mucenita Ecaterina,Roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfanta Mucenita Ecaterina,Roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

joi, 1 aprilie 2010

Patima Mântuitorului – supremul gest de iubire al lui Dumnezeu – meditaţie a părintelui Dumitru Stăniloae la Vinerea Mare


Părintele Dumitru Stăniloae, patriarhul teologiei româneşti ne va pune la suflet o meditaţie despre Patima Domnului nostru Iisus Hristos, într-o înregistrare din anul 1990: „Patima Mântuitorului este dovada celei mai mari iubiri a lui Dumnezeu faţă de oameni. Fiul lui Dumnezeu, Însuşi, văzându-ne scufundaţi într-o viaţă lipsită de sens, într-o viaţă egoistă, într-o dezmembrare chinuitoare între noi a venit şi ne-a arătat drumul prin care putem scăpa din această situaţie. S-a făcut El Însuşi om, dar S-a făcut om fără de păcat, pentru că S-a născut dintr-o fecioară curată, neluând păcatul nostru. Deci, de la început El este deasupra noastră. Dar iubirea Lui nu s-a arătat numai prin această smerire de-a Se fi făcut om şi de-a ne arăta o pildă de om, ci S-a arătat şi-n jertfa pe care a adus-o pentru noi, primind moartea pe Cruce, căci numai acela iubeşte până la capăt care este în stare să şi moară pentru ceilalţi. Patima lui Hristos este semnul celei mai mari iubiri a Fiului lui Dumnezeu Însuşi pentru oameni, după ce a primit să se facă om ca ei, şi rămâne om în vecii vecilor. El S-a dus cu starea Lui de jertfă, cu trăirea jertfei Lui pentru noi S-a dus în veşnicie, S-a dus la Dreapta Tatălui, a adus jertfă Tatălui pentru noi ca să ne dea şi nouă pildă de cum trebuie să trăim şi până unde trebuie să mergem cu iubirea Lui, jertfindu-ne unii pentru alţii şi jertfindu-ne lui Dumnezeu Tatăl unii pentru alţii, ca Tatăl să ne ierte păcatele noastre şi ca să arătăm şi noi prin jertfa noastră faţă de El cât de mult depăşim cele ale vieţii noastre de aici. De aceea Crucea este mijlocul prin care ne-a ridicat Mântuitorul, prin care a putut învinge moartea, pentru că numai prin iubirea supremă arătată în jertfa Lui, jertfă a Unuia Născut Fiul lui Dumnezeu a putut învinge moartea.”