Bucurie!

"Da-mi Doamne, Puterea de a accepta ceea ce nu pot schimba,Curajul de a schimba ceea ce imi sta in putinta si Intelepciunea de a face diferenta intre ele!"
Sfanta Mucenita Ecaterina,Roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

Sfanta Mucenita Ecaterina,Roaga-te lui Dumnezeu pentru noi!

duminică, 4 iulie 2010

Să ne rugăm...


În aceste zile când mulţi semeni din nord-estul ţării sunt greu încercaţi de revărsarea nemiloasă a apelor să înalţam rugăciuni pentru oprirea ploilor,si ajutorarea fratilor nostr...

Sa ne rugam pentru ca Dumnezeu să caute cu milostivire spre creaţia Sa şi să oprească revărsarea apelor şi ploaia: 'Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru care odinioară ai ascultat rugăciunea râvnitorului Ilie, proorocul Tău, şi ai oprit ploaiapentru o vreme, şi acum Iubitorule de oameni, Făcătorule şi Milostive Doamne caută spre noi nevrednicii şi smeriţii robii Tăi şi spre smeritele noastre rugăciuni şi ca un Îndurat treci greşelile noastre îmblânzit fiind de singură iubirea Ta de oameni. Dă cer senin moştenirii Tale şi luminează soarele spre trebuinţa celor care cer de la Tine milă. Veseleşte faţa pământului pentru săracii poporul Tău, pentru prunci şi animale şi pentru toate celelalte vietăţi care se îndestulează prin bunăvoirea Ta şi le dă tuturor hrană la vreme'.